Regulamin korzystania z powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych

Nadleśnictwo Kobiór informuje, że z dniem 29.06.2020 obowiązuje Regulamin korzystania z powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych np. parkingu, miejsca postoju pojazdów.