Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

OCHRONA LASU I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Kobiór prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodach łowieckich nr 146 i nr 147, wyłączonych z dzierżawy i tworzących Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Kobiórze realizując Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego K VII „LASY PSZCZYŃSKIE”.

Ochrona przyrody

REZERWATY PRZYRODY, PARKI KRAJOBRAZOWE, POMNIKI PRZYRODY, OBSZARY NATURA 2000, UŻYTKI EKOLOGICZNE

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.