Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Kobiór utrzymywany jest na dobrym poziomie dzięki intensywnym działaniom służby leśnej usuwającej w odpowiednim czasie wywroty i złomy po wiatrołomach i śniegołomach oraz dzięki porządkowaniu na bieżąco powierzchni po cięciach. Posusz w drzewostanach występuje rzadko i jest usuwany na bieżąco za wyjątkiem miejsc, gdzie zostawia się go z uwagi na rolę, jaką pełni w środowisku leśnym dając miejsce bytowania wielu organizmom.


Czynniki sprawcze uszkodzeń w Nadleśnictwie Kobiór to:

  • owady – przeważnie widoczne wygryzienia i minowania liści, pędy sosny uszkodzone przez cetyńca, sadzonki uszkodzone przez szeliniaka
  • grzyby – przeważnie widoczne osutki, mączniaki, rdza wejmutkowo – porzeczkowa, huby na sosnach, niekiedy oznaki opieńki, rzadko korzeniowca, zamieranie pędów jesiona, zamieranie pędów sosny,
  • zwierzyna – widoczne zgryzanie i spałowanie, uszkodzenie drzew przez bobry. W Nadleśnictwie szkody powodują głównie sarna i jeleń europejski. Najbardziej zagrożone są uprawy i młodniki złożone z gatunków liściastych oraz wprowadzane domieszki biocenotyczne, które uszkadzane są w okresie całego roku. W dębinach szkody wyrządza dzik buchtując w poszukiwaniu żołędzi nie tylko w czasie ich opadu ale także podczas ich kiełkowania. W części Żubrowiska – notuje się szkody od żubra. Lokalnie w uprawach bukowych szkody wyrządza zając.
  • pożar – uszkodzenie określane zwykle na podstawie widocznego zwęglenia ściółki i korowiny
  • klimat – dotyczy przeważnie powierzchni po wiatrołomach, obłamania wierzchołków, zmrozowisk
  • wodne – dotyczy widocznych podtopień spowodowanych przez zaniedbania melioracyjne, obniżenia poziomu gruntu o charakterze górniczym - zalewisk, podtopień spowodowanych przez bobry
  • antropogeniczne – przeważnie dotyczy zaśmiecania terenu i składowania odpadów, a także uszkodzeń mechanicznych drzew.