Asset Publisher Asset Publisher

Zasięg i położenie

Nadleśnictwo Kobiór gospodaruje na 21 367 ha gruntów ( stan na styczeń 2023 rok), które zostały podzielone na jeden obręb leśny ( Kobiór ) i 16 leśnictw. W odniesieniu do podziału administracyjnego lasy te leżą na terenie powiatów: bieruńsko – lędzińskiego (gminy: M. Bieruń, Bojszowy), mikołowskiego (gminy: M. Łaziska Górne, M. Mikołów, M. Orzesze, Wyry), pszczyńskiego (gminy M. Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec), Miasta Tychy (gmina M. Tychy), Miasta Jastrzębie-Zdrój (gmina M. Jastrzębie-Zdrój) i powiatu rybnickiego (gmina Czerwionka – Leszczyny).

Mapa zasięgu Nadleśnictwa Kobiór wg gmin

Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Kobiór położone jest w zasadniczej części na terenie krainy Śląskiej, w niewielkiej części należy do krainy Małopolskiej. Średnia temperatura roczna wynosi 7.6 oC, okres wegetacyjny ok. 180 dni, średnia suma opadów wynosi 650-800 mm
Rzeźba okolicznych terenów jest na ogół mało urozmaicona, równinna. Jedynie w części północnej występuje kilka pagórkowatych wzniesień do 360 m npm. Liczne obniżenia terenu zajmują zbiorniki wodne.