Asset Publisher Asset Publisher

KOMPLEKSOWY PROJEKT OCHRONY ŻUBRA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE

Kierownik projektu: Małgorzata Czyżewska (DGLP)

Zasięg projektu: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Białymstoku, Olsztynie ,Krośnie, Katowicach i Lublinie , LGP Kostrzyca, OKL Gołuchów, Białowieski PN, SGGW, SMŻ.

Czas trwania projektu: 02.03.2017 – 31.12.2020 r.


Finansowanie: Fundusz Leśny


Cele projektu:

1.    Utrzymanie populacji żubra
2.    Rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie meta populacji – rozwój populacji żubra poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu.
3.    Utworzenie profesjonalnego banku genów żubra
4.    Wypromowanie w społeczeństwie idei ochrony żubra oraz promocja działań LP w tym zakresie

Projekt obejmuje 82% krajowej populacji, w tym około 120 osobników w niewoli oraz  około 1200 osobników w  wolnych populacjach.

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Kobiór realizowane są następujące zadania:

1.    Obsługa stada,
2.    Obsługa weterynaryjna,
3.    Utrzymanie poletek zgryzowo-ogryzowych ,
4.    Pielęgnacja nasadzeń dębów w alejach dębowych,
5.    Przygotowanie sianokiszonki,
6.    Bieżące utrzymanie infrastruktury,
7.    Remonty i modernizacje infrastruktury,
8.    Monitoring entomologiczny na terenie rezerwatu Żubrowisko.

 

Po więcej informacji na temat projektów rozwojowych realizowanych przez Lasy Państwowe zapraszamy na stronę: Projekty rozwojowe LP.