Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Kobiór

Lasy Kobiórskie zapraszają! Poznaj piękno przyrody lasów kobiórskich – zanocuj w lesie!

Mapa obszarów programu "Zanocuj w lesie" prezentowana jest na mapie, która otworzy się po kliknięciu w grafikę powyżej.


Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL: dostępna w Google Play [link] - system android lub w App Store [link] -system iPhone; z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.


Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1.regulaminem korzystania z obszaru -Regulamin-do pobrania;

2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą;

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;

4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce lub https://www.torun.lasy.gov.pl/idac-do-lasu-pamietaj-o-

5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu;

6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków;

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych znajdują się na stronach internetowych gmin.

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza -formularz do pobrania - oraz przesłanie go na adres kobior@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.


Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
Waldemar Partyka  602 553 634
waldemar.partyka@katowice.lasy.gov.pl


Lasy Państwowe od lat starają się udostępniać jak największą powierzchnię leśną na potrzeby społeczeństwa. A potrzeby te są różnorakie i często kolidują ze sobą interesy różnych grup społecznych. Pomimo tych trudności leśnicy rozumiejąc  potrzebę wypoczynku na łonie natury, przygotowali ofertę skierowaną do miłośników bushcraftu i surwiwalu.

Pilotażowy program „Zanocuj w lesie” okazał się  „strzałem w dziesiątkę”.  Nadleśnictwa które uczestniczyły w programie pilotażowym, podsumowując roczne doświadczenia, podkreślały bezpieczne zachowania uczestników programu. Śmiało można stwierdzić iż tego typu aktywność nie stanowi problemu dla lasów, wręcz staje się pomocne w codziennej pracy leśnika.

Nadleśnictwo Kobiór przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, kontynuując założenia zawarte w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Biorąc pod uwagę pozytywne aspekty programu, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podjął decyzję o wprowadzeniu wypracowanych zasad na terenie całych Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Kobiór realizując decyzje Dyrektora Generalnego, wyznaczyło na swoim terenie strefy w  których można biwakować w ramach programu.
Wszystkich chętnych do skorzystania z tej formy wypoczynku zapraszamy do lasu, prosimy także o zapoznanie się z zasadami biwakowania w wyznaczonych strefach.

Pełna informacja o Programie Lasów Państwowych "Zanocuj w lesie" w całym kraju znajduje się na stronie https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat programu:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl