Wydawca treści Wydawca treści

Szkółka kontenerowa

Nadleśnictwo Kobiór realizuje w Orzeszu-Woszczycach, przy ulicy Stefana Batorego inwestycję budowy szkółki kontenerowej na terenie istniejącej szkółki leśnej Królówka. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2014 roku - w styczniu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostały zakończone w maju 2015 r.

Zaprojektowany w ramach inwestycji moduł do produkcji sadzonek metodą kontenerową umożliwia wyprodukowanie ok. 1,5 mln. sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym rocznie (w dwóch cyklach w roku). Wodę do celów produkcyjnych zapewniają dwie studnie głębinowe znajdujące się na terenie szkółki. W ramach inwestycji wybudowano budynek administracyjny z halą siewów i chłodniami, budynek magazynowy z pomieszczeniem myjni kaset. Jest również przebudowywany dotychczasowy budynek administracyjny na budynek socjalny. Powstały dwa pola zraszania o łącznej powierzchni 7 000 m2, sadzonki będą w pierwszej fazie produkcji wzrastały w pięciu tunelach o łącznej powierzchni 3 500 m2. Na potrzeby szkółki kontenerowej została przebudowana sieć dróg, powstały place manewrowe, parkingi oraz plac magazynowy.

Stworzona infrastruktura daje możliwość ewentualnej rozbudowy szkółki w przyszłości, w kierunku zwiększenia mocy produkcyjnej do 2,5 – 3 mln. sadzonek.

Październik 2013 r. szkółka gruntowa – miejsce pod planowaną inwestycję. Fot. Z.Ryś

Widok z lotu ptaka na inwestycję sierpień 2014 roku. Fot. Z.Ryś

Budynek administracyjny - w trakcie budowy. Fot. K. Białoń

Zbiorniki na wodę – w trakcie budowy. Fot. K. Białoń

Montaż tuneli. Fot. K.Białoń

Hala siewów w trakcie budowy. Fot. K.Białoń

Tunel. Fot. K. Białoń

Linia siewu. Fot. K. Białoń

Pola zraszania, tunele. Fot. K.Białoń

Pola zraszania, budynek administracyjny z halą siewu. Fot. K.Białoń

Budynek magazynowy. Fot. Z.Kwapis