Asset Publisher Asset Publisher

LASY NIEPAŃSTWOWE

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Kobiór w 2021r. pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie zawartych porozumień ze Starostą Pszczyńskim, Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oraz Prezydentem Miasta Tychy.

Powierzchnia lasów niepaństwowych w nadzorze Nadleśnictwa wynosi łącznie 874,97ha, z czego na terenie Powiatu Pszczyńskiego 556,50ha, Bieruńsko-Lędzińskiego 201,87ha, Miasta Tychy 116,6ha.

W ramach zawartych porozumień Nadleśnictwo:

a.    kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
b.    nadzoruje wykonanie zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów,
c.    cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych i wystawia właścicielom świadectwo legalności pozyskania drewna,
d.    opiniuje wnioski właścicieli lasów o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL lub decyzją,
e.    dokonuje lustracji drzewostanów oraz ocenia stan zdrowotny i sanitarny lasu,
f.    ocenia prowadzenie gospodarki leśnej przez właścicieli,
g.    uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
h.    pełni funkcję doradczą.

Szczegółowe informacje odnośnie uzyskania pomocy w prowadzeniu gospodarki leśnej w swoim lesie, obowiązków właścicieli lasów oraz pozyskania i legalizacji drewna znajdują się w zakładce poradnik.

Druki do pobrania związane z legalizacją drewna - poniżej w Materiałach do pobrania: